zaterdag 5 december 2015

In Zeven Plaatjes (4)Drie eenvoudige regels volstaan om van brein, hand en oog een (noodzakelijke) eenheid te maken. Dit zijn de drie regels die we, als we ze formeel noteren, herkennen als de logische wetten.

Wie deze wetten consequent toepast kan, op termijn, van elk organisme of lichaam (denk hierbij ook aan een bedrijf, een groep mensen, een kudde, een troep of kolonie) dat één doel nastreeft een eenheid maken.

Om het brein te onderwerpen aan de belangen van het organisme volstaat het om aan het brein een logisch regime op te leggen.

Geen opmerkingen: