zaterdag 12 oktober 2013

God Bewijzen

Eergisteren kwam het boek 'God Bewijzen' van Stefan Paas en Rik Peels uit. Inmiddels ben ik op bladzijde 167 terwijl het boek al bijna uit elkaar ligt (het is niet veel meer dan een dik blok in een dun laagje lijm: hedendaagse boeken zijn niet bestand tegen echte lezers): ik meen daarom het recht te hebben alvast (een bespreking volgt een dezer dagen) te zeggen dat men dit boek gerust kan aanschaffen- ik zou niet weten welke lezer dit werk als een miskoop zou beschouwen. Men kan het na lezing bovendien raadplegen als naslagwerk. Ik ben zeker niet de enige die erg enthousiast is, ik zag dat het boek inmiddels ook in mijn boekhandel op een prominente plaats ligt.

Het boek is goed geschreven en alle vraagstukken worden voor de niet wijsgerig-geschoolde belangstellende lezer helder en zonder omhaal uitgelegd. Het boek heeft de nodige 'vaart'.

De belangrijkste kwaliteit van het boek vind ik echter de 'schikking' van de argumenten: Paas & Peels hebben een volgorde gevonden om de argumenten aan de lezer te presenteren die afwijkt van de meeste boeken over dit onderwerp. De kracht van de 'paaspeels-volgorde' is dat deze zo 'natuurlijk', zo 'vanzelfsprekend' lijkt (toch mogen we veronderstellen dat de auteurs er diep over hebben nagedacht: wat speels en vanzelfsprekend lijkt verraadt lang niet in alle gevallen de wijze van ontstaan). -Wel, omdat de orde waarin de argumenten worden behandeld zo vanzelfsprekend is, maakt het boek een zeer gedegen én volledige indruk. Maar bovenal krijgt de lezer zo, mede door het rappe tempo waarin de argumenten worden gepresenteerd, een soort 'meta-argument' voorgeschoteld: namelijk het gewicht dat alle argumenten tezamen in de schaal leggen. En dat nodigt uit tot 'wegen': wat is het christendom nu uiteindelijk waard? Hoe staan we er voor?

Dit zou een boek kunnen zijn dat veel andere (soortgelijke) werken overbodig maakt: ik geloof dat ik mijn aardige en slimme leerlingen dít boek -en geen ander- zou aanraden. 

Ik vraag me overigens wel af welke exegese er schuil gaat achter het (prachtige) omslag... :)

4 opmerkingen:

Niels Bosman zei

een godsbewijs was en is nog nooit getoond. Definieer dan eerst maar wat bewijs is. Godsbewijs is iig zeker niet empirisch. God is namelijk een cultureel-historisch en deels genetisch gecreeerde menselijke constructie, juist de grote diversiteit over het begrip God bewijst dat.

Hans Limbeek zei

Ik heb het boek besteld, en ben het aan het lezen. Het leest als een trein. Wat die boomhut symboliseert ontgaat mij echter ook.

Jan-Auke Riemersma zei

Hans, zou het kunnen zijn dat die boomhut laat zien dat het natuurlijke geloof een veilige positie hoog in de boom is?

Hans Limbeek zei

Ja! dat zou goed kunnen.